Allianz Immo Invest

Nu actie 2% taks gratis
Allianz stelt een mooi alternatief voor dat toegang geeft tot een vastgoedbelegging tegen aantrekkelijke voorwaarden en zonder het beheer dat hoort bij verhuur!

Tot 31 mei 2017 bied ik je de taks van 2% aan op een belegging zonder kapitaalgarantie (tak 23) in Allianz Immo Invest.

Uiteraard kan dit aanbod enkel nadat uit de analyse die we samen zullen maken, blijkt dat een tak 23 belegging overeenstemt met je persoonlijke situatie. Het voordeel mag je er immers niet toe aanzetten een niet geschikte belegging te aanvaarden.

Bel me vlug om er over te praten!
Voor meer informatie kan u op volgende link klikken: Allianz Immo Invest.
HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Neem contact met ons op via onderstaande button.

Vraag hier meer informatie over dit product